Symbiona – wastewater to energy systems and water recovery EGSB, Anaerobic MBR and other types of reactors.

innowacje

DIGEFLO in sugar industry wastewater treatment UASB converted reactor

Modernizacja UASB w branży cukrowniczej

Wyzwanie Producent cukru był klasycznym przykładem klienta, który posiadał niewydajne rozwiązanie beztlenowe. Instalacja miała produkować energię ze ścieków dla dużego zakładu produkcyjnego w północnej Polsce, ale złe wykonanie zamówienia i błędy w istniejącej instalacji doprowadziły do zniszczenia jej wewnętrznych systemów. Osad wyciekał z reaktora, a każdy rozruch trwał bardzo długo i powodował opóźnienia w działaniu…

nowości

Kolejna realizacja Symbiony w przemyśle chemicznym.

W II kwartale 2019 r. podpisano umowę dla jednego z producentów chemicznych. W ramach kontraktu „zaprojektuj i wybuduj” Symbiona dostarczy i uruchomi instalację odzysku wody do produkcji ze ścieków z produkcji chemicznej, instalację odwróconej osmozy, a także układ odzysku wody deszczowej. Projektowana oczyszczalnia spełniać będzie założenia gospodarki obiegu zamkniętego – przy jednoczesnym wysokim stopniu ekonomiczności.…

wydarzenia

Forum Circular Economy dla samorządowców.

Zapraszamy do rozmów z ekspertami Symbiony na Forum Circular Economy dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w dn. 6.06. W Warszawie. Opowiemy o cyrkularnych rozwiązaniach gospodarki wodnościekowej na przykładzie naszych projektów. Pokażemy, że rozwiązania GOZ mogą być dla dla jednostek samorządowych nie tylko sukcesem technologicznym, ale też ekonomicznym. Współorganizatorami spotkania są Samorząd Województwa Mazowieckiego i Instytut Innowacji…