Symbiona – wastewater to energy systems and water recovery EGSB, Anaerobic MBR and other types of reactors.

innowacje

ETANOL FACTORY

Węgry Bioetanol – ROVAPO® i AnoxyBed™-EGSB

KLIENT Nasz węgierski klient to międzynarodowa firma produkująca bioetanol - jedna z największych w Europie Środkowej. Jego zakład produkuje do 450 milionów litrów odnawialnego etanolu z kukurydzy rocznie. Ponadto fabryka wytwarza suszony zbożowy wywar gorzelniany (DDGS), przeznaczony na paszę dla zwierząt, w ilości 325 000 ton rocznie. Dodatkowym produktem ubocznym jest olej kukurydziany, który również służy jako…

nowości

Kolejna realizacja Symbiony w przemyśle chemicznym.

W II kwartale 2019 r. podpisano umowę dla jednego z producentów chemicznych. W ramach kontraktu „zaprojektuj i wybuduj” Symbiona dostarczy i uruchomi instalację odzysku wody do produkcji ze ścieków z produkcji chemicznej, instalację odwróconej osmozy, a także układ odzysku wody deszczowej. Projektowana oczyszczalnia spełniać będzie założenia gospodarki obiegu zamkniętego – przy jednoczesnym wysokim stopniu ekonomiczności.…

wydarzenia

Forum Circular Economy dla samorządowców.

Zapraszamy do rozmów z ekspertami Symbiony na Forum Circular Economy dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w dn. 6.06. W Warszawie. Opowiemy o cyrkularnych rozwiązaniach gospodarki wodnościekowej na przykładzie naszych projektów. Pokażemy, że rozwiązania GOZ mogą być dla dla jednostek samorządowych nie tylko sukcesem technologicznym, ale też ekonomicznym. Współorganizatorami spotkania są Samorząd Województwa Mazowieckiego i Instytut Innowacji…