Symbiona – wastewater to energy systems and water recovery EGSB, Anaerobic MBR and other types of reactors.

innowacje

Oczyszczanie tlenowe

Tlenowe procesy biologicznego oczyszczania ścieków wykorzystują bakterie i tlen (ze wstrzykiwanego powietrza) do usunięcia zanieczyszczeń organicznych (ChZT/BZT) w ściekach. Kontrola procesu odbywa się przy pomocy czujników tlenu zanurzonych w osadzie czynnym (przeważnie w zbiorniku napowietrzającym. W procesie tlenowym otrzymujemy oczyszczoną wodę, dwutlenek węgla i osad nadmierny, który może być usuwany w rozmaity sposób. SYMBIONA oferuje…

nowości

Kolejna realizacja Symbiony w przemyśle chemicznym.

W II kwartale 2019 r. podpisano umowę dla jednego z producentów chemicznych. W ramach kontraktu „zaprojektuj i wybuduj” Symbiona dostarczy i uruchomi instalację odzysku wody do produkcji ze ścieków z produkcji chemicznej, instalację odwróconej osmozy, a także układ odzysku wody deszczowej. Projektowana oczyszczalnia spełniać będzie założenia gospodarki obiegu zamkniętego – przy jednoczesnym wysokim stopniu ekonomiczności.…

wydarzenia

Forum Circular Economy dla samorządowców.

Zapraszamy do rozmów z ekspertami Symbiony na Forum Circular Economy dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w dn. 6.06. W Warszawie. Opowiemy o cyrkularnych rozwiązaniach gospodarki wodnościekowej na przykładzie naszych projektów. Pokażemy, że rozwiązania GOZ mogą być dla dla jednostek samorządowych nie tylko sukcesem technologicznym, ale też ekonomicznym. Współorganizatorami spotkania są Samorząd Województwa Mazowieckiego i Instytut Innowacji…