Symbiona – wastewater to energy systems and water recovery EGSB, Anaerobic MBR and other types of reactors.

wyróżnione innowacje

DIGEFLO in sugar industry wastewater treatment UASB converted reactor

Modernizacja UASB w branży cukrowniczej

Wyzwanie Producent cukru był klasycznym przykładem klienta, który posiadał niewydajne rozwiązanie beztlenowe. Instalacja miała produkować energię ze ścieków dla dużego zakładu produkcyjnego w północnej Polsce, ale złe wykonanie zamówienia i błędy w istniejącej instalacji doprowadziły do zniszczenia jej wewnętrznych systemów. Osad wyciekał z reaktora, a każdy rozruch trwał bardzo długo i powodował opóźnienia w działaniu…

nowości

wydarzenia