Zakończona realizacja: AnoxyBed™-EGSB w produkcji dodatków do żywności.

Grudzień 2023 | Międzynarodowy producent dodatków do żywności – przetworów owocowych szukał możliwości rozbudowy istniejącej oczyszczalni, która nie pracowała zgodnie z założeniami projektowymi. W ramach kontraktu „zaprojektuj i wybuduj” Symbiona zaprojektowała i dostarczyła „pod klucz” beztlenową oczyszczalnię ścieków z nowym reaktorem wieżowym w naszej technologii AnoxyBed™-EGSB wraz z modernizacją i rozbudową układu automatyki.

Dzięki tej realizacji zakład produkcyjny uzyskał możliwość stabilnego oczyszczania ścieków organicznych i pełną kontrolę nad procesami oczyszczania, zastęując niesprawny reaktor typu IC/IR. Instalacja zajmuje niewielką powierzchnię, a sam reaktor AnoxyBed™-EGSB pracuje na strumieniu do 900m3/d oczyszczając ścieki o ładunku odpowiadającemu ponad 30.-tysięcznemu miastu. Układ wymienników ciepła zapewnia bezpieczny i ciągły proces oczyszczania bez utraty temperatury.

Cały projekt wykonywano na ruchu, bez wyłączania istniejącej części układu oczyszczania, a zatem bez wymuszania przestoju zakładu produkcyjnego.


Wysokoobciążone reaktory wieżowe EGSB to znane i bezpieczne rozwiązanie, chętnie stosowane w sektorze przetwórstwa owoców i warzyw, produkcji soków, koncentratów, przetworów.