Nagroda Krajowego Stowarzyszenia Mleczarzy dla AnoxyMem® – AnMBR

Innowacyjna realizacja Symbiony działająca w OSM Łowicz zdobyła nagrodę w konkursie „Innowacje Techniczne w Mleczarstwie”, zorganizowanym przez Krajowe Stowarzyszenie Mleczarzy. Instalacja oparta o innowacyjną biogazownię w technologii AnoxyMem® AnMBR – beztlenowych reaktorów membranowych –  pracuje w niezwykle wydajny sposób, wytwarzając biogaz w ilościach znacznie przekraczających zapotrzebowanie samej oczyszczalni. Oczyszczalnia ścieków uzupełniająca układ, redukuje związki biogenne i zanieczyszczenia ścieków do poziomów niższych, niż te wymagane zapisami prawnymi. Cały układ pracuje sprawnie od 2015 r., potwierdzając doskonałość technologii własnej SYMBIONA.

Krajowe Stowarzyszenie Mleczarzy jest jedną z najstarszych organizacji działających w polskim sektorze mleczarskim, a nagroda – kolejnym laurem dla tej instalacji.