Nominacja do Global Dairy Awards

Instalacja AnoxyMem(R) AnMBR dla OSM Łowicz w finale międzynarodowego konkursu World Dairy Innovation Awards 2018.
Prestiżowy konkurs, który ma na celu wyłonienie leaderów innowacji w światowym mleczarstwie odbędzie się już po raz 12.
Symbiona otrzymała nominację w kategorii najlepszej inicjatywy zrównoważonego rozwoju/CSR.
Zwycięzcy zostaną ogłoszeni w trakcie Global Dairy Congress, w tym roku odbywającego się w Warszawie w dn. 20 czerwca.

Rozwiązanie AnoxyMem(R) AnMBR – własna technologia SYMBIONY – przeznaczone jest do beztlenowego przetwarzana wysoko zanieczyszczonych ścieków (np. z mleczarni, gorzelni), a także osadów i odpadów – np. z produkcji mleczarskiej, osadów poflotacyjnych, etc.
Dzięki specjalnemu połączeniu fermentacji metanowej i separacji membranowej system wytwarza do 30% więcej biogazu niż klasyczne rozwiązania beztlenowe, a odciek charakteryzuje się wysoką czystością.
Wysoki uzysk zielonej energii i niskie koszty operacyjne zapewniają szybki zwrot na inwestycji.