REINVENTING
ANAEROBIC DIGESTION
AnoxyMem® - our proprietary novel methane fermentation reactor is reinventing industry by delivering up to 99,5% COD reductions in single technology. READ MORE
UP TO 98%
WATER RECOVERY
Our ROVAPO® system is allowing industries for wastewater treatment & water recovery. Referenced in aerospace, high-tec and food industry sets an industry standard by minimizing waste amount and reducing OPEX. READ MORE
FROM WASTEWATER
TO PROFITS
Full wastewater treatment might turn your wastewater treatment issues into profits. READ MORE

Co to jest Symbiona?

Symbiona is group of companies operating in Europe and Symbiona to grupa firm działających w Europie i Azji. Pracujemy dla przemysłu i gmin, aby pomóc im uzyskać zwrot z inwestycji w oczyszczanie ścieków, ponowne wykorzystanie wody, fermentację beztlenową i przetwarzanie biogazu.

 

Aby oddczuć różnicę

Specjalizujemy się w kompleksowych aplikacjach oczyszczania ścieków poprzez analizy zanurzeniowe, próby pilotażowe oraz projektowanie i budowę kompleksowych systemów/technologii. Nasze podstawowe kompetencje obejmują technologie beztlenowe i membranowe. bioreaktory membranowe zastępują konwencjonalne wtórne oczyszczacze wtórne (obróbka wtórna) lub systemy membranowe dla strumieni up- i down-stream.