O nas

Symbiona jest grupą firm działających w Europie i Azji. Pracujemy dla przemysłu i gmin, aby pomóc im uzyskać zwrot z inwestycji w oczyszczanie ścieków, ponowne wykorzystanie wody, fermentację beztlenową i przetwarzanie biogazu.

Dzięki naszemu nastawieniu do klienta, Symbiona jest uznawana za elastycznego, szybkiego i innowacyjnego dostawcę rozwiązań w zakresie: oczyszczania ścieków, odnowy wody i produkcji biogazu ze ścieków i odpadów, Symbiona jest zorientowana na klienta i działa poprzez długotrwałe relacje wykraczajac poza model „zaprojektuj + wybuduj”.

Nasz zespół, dysponuje wiedzą i doświadczeniem z realizacji blisko 150 inwestycji dla przemysłu i gmin, realizowanych zarówno w prostych, jak i najnowocześniejszych z dostępnych na rynku technologiach. Rozwiązania własne firmy Symbiona sprawiają, że stają się dla Klientów sukcesem finansowym. Definiujemy ją jako zwrot z inwestycji w innowacje. Dlatego właśnie nazywamy je PositiveInnovations™.

 

Wizja

Zostanie wiodącym dostawcą rozwiązań przemysłowych w zakresie oczyszczania ścieków i ponownego wykorzystania wody.

 

Misja

Zapewnianie zwrotu z innowacji w zakresie biogazu, oczyszczania ścieków i ponownego wykorzystania wody poprzez wdrażanie naszych technologii przez wykwalifikowany, niezawodny, międzynarodowy zespół.

 

Uznanie

  • Wiodący polski innowator w zakresie reaktorów beztlenowych AnoxyBed™  i układów ZLD ROVAPO® uznanych przez Ministerstwo Środowiska w programie rządowym Greenevo.
  • Nasza technologia DIGEFLO™ otrzymała główną nagrodę Brytyjskiego Stowarzyszenia Zasobów AD&Bio za innowacyjność w oczyszczaniu ścieków poprzez fermentację beztlenową 2016
  • Nasza technologia DIGETHERM™ otrzymała główną nagrodę Brytyjskiego Stowarzyszenia Zasobów AD&Bio za najlepszą technologię dla małych i średnich biogazowni 2017
  • Nasza technologia AnoxyMem® otrzymała nagrodę Brytyjskiego Stowarzyszenia Zasobów AD&Bio za najlepszą innowację biogazowni 2017

Specjalizujemy się w kompleksowych aplikacjach oczyszczania ścieków poprzez analizy zanurzeniowe, próby pilotażowe oraz projektowanie i budowę kompleksowych systemów/technologii. Nasze podstawowe kompetencje obejmują technologie beztlenowe i membranowe, w tym:

bioreaktory membranowe zastępujące konwencjonalne wtórne oczyszczacze wtórne (obróbka wtórna) lub w systemach membranowych dla strumieni up- i down-streams.

bioreaktory beztlenowe do oczyszczania ścieków, w tym beztlenowe reaktory membranowe i technologie EGSB / AnoxyBed™ oraz beztlenowe fermentacja osadów i odpadów organicznych, w tym zakładów hydrolizy termicznej (DigeTherm™).

przetwarzanie biogazu, w tym separacja biologiczna i membranowa oraz suszenie biogazu