O Symbionie

Grupa firm Symbiona jest uznawana za elastycznego, szybkiego i innowacyjnego dostawcę technologii oczyszczania ścieków, technologii recyklingu wody i fermentacji odpadów organicznych (do biogazu i bioenergii).

Dostarczamy innowacyjne technologie, usługi inżynieryjne i konsultingowe w róznych modelach współpracy. a także usługi serwisu, zarządzania obiektami i doradztwa technologicznego. Tworzymy najlepsze z dostępnych rozwiązania, które generują zyski, zapewniają bezpieczeństwo i pomagają naszym klientom szybko przejść do modelu "netzero". Nasze portfolio rozwiązań opiera się na wiedzy zespołu i jego ponad 30-letnim doświadczeniu w modelu "zaprojektuj + wybuduj".

Ponad 25 lat doświadczenia w procesach membranowych, w tym:

– szerokie doświadczenie w zakresie MBR (bioreaktorów membranowych) dla przemysłu i gmin (Q od 5 do 20000m3/d)

– własna technologia beztlenowego bioreaktora membranowego AnoxyMem®

– filtracja bezpośrednia (UF/NF) i odzysk produktu

– ponowne wykorzystanie i odsalanie wody dzięki nagradzanej technologii ROVAPO™

– Separacja dużych cząstek: kraty i sita

– Usuwanie drobnych cząstek i tłuszczu – jednostki flotacji ciśnieniowej (DAF, flotacja powietrzem)

– Odzyskiwanie tłuszczów przez systemy flotacji ciśnieniowej DAF

– Koagulacja i flokulacja

– Separatory grawitacyjne – opatentowany Effisep do osadów o wysokiej zawartości części stałych i MBBR

Technologie oczyszczania ścieków, a także oczyszczania końcowego:

– Reaktory wieżowe UASB/EGSB/IR o z produkcją biogazu granulowanego

– Rewolucyjna technologia flotacji beztlenowej DIGEFLO®

– Beztlenowa technologia MBR AnoxyMem® zapewniająca najwyższą redukcję ChZT i uzysk biogazu

– Bioreaktory membranowe tlenowe AeroMem™

– Tlenowe technologie złóż ruchomych FloatBed™ i FloatChip™ (MBBR/IFAS)

Technologie, które zmniejszają koszty zrzutu i są przydatne do ponownego wykorzystania wody do produkcji:

– Wysoce efektywny proces odzyskiwania wody ROVAPO®

– systemy filtracji membranowej UF/NF/RO

– Wyparki próżniowe niskotemperaturowe EVAPO™

– Destylacja membranowa i EDR

Innowacyjne biogazownie i odzysk substancji organicznych:

– Fermentacja AnMBR AnoxyMem® zapewniająca najwyższą redukcję ChZT i najwyższy uzysk biogazu

– Mezofilna i termofilna fermentacja beztlenowa osadów i substratów

– Obróbka pofermentu

– Zakłady odzysku N/P/K

Zdecentralizowane i scentralizowane oczyszczalnie ścieków, w tym

– Bioreaktory membranowe i klasyczny osad czynny

– MBBR/IFAS i odzyskiwanie składników odżywczych

– Fermentacja osadów komunalnych z technologią bioreaktora beztlenowego AnoxyMem® (rozwiązania modułowe i „pod klucz”).

– Odsalanie wody słonawej


Your waste(water) as an asset

Profitable

You can turn wastewater treatment plant into own green energy or clean water source with additional benefits (nutrients recovery, CO2 recovery)
 

Safe and robust

Each project is backed by guarantees of operational stability even with fluctuating composition of the incoming wastewater or substrates.

 

Awarded

Symbiona technologies are checked by independent experts and recognised in the industry.