Hydroliza termiczna (DIGETHERM™) nadmiernego osadu czynnego

Fermentacja termofilna wraz z hydrolizą termiczną zmieszanego osadu

Wyzwanie

Gmina Morąg, w trakcie planowania rozbudowy swojej oczyszczalni, stanęła przed wyborem technologii oczyszczania osadu.  Potrzebny był skuteczny i łatwy w użyciu proces oczyszczania, zapewniający ograniczenie wpływu na środowisko. Ponadto system oczyszczania osadu miał zapewnić jego pasteryzację. W 2011 r. zaprojektowano system hydrolizy termicznej z fermentatorem termofilnym, a w 2014 r. ogłoszono przetarg, obejmujący odnowę całej oczyszczalni, ze zwiększeniem jej przepustowości do ponad 5000 m3/d.

 

Innowacja

Do rozwiązania węzła osadowego wybrana została własna technologia SYMBIONY hydrolizy termicznej – DIGETHERM™, którą dostarczyliśmy razem z dodatkowym sprzętem. Zakres dostawy objął cały sprzęt potrzebny do procesu, w tym zagęszczacze bębnowe, fermentator AnoxyMix® 1300 m3, jak również instalację do przetwarzania i suszenia biogazu. Do tego automatyka DIGETHERM™ i szczegółowa inżynieria, instalacja i rozruch. Oczyszczalnia została uruchomiona w czerwcu 2015 i pracuje z zaplanowaną wydajnością. Zużywa do 150 m3/d nadmiernego osadu czynnego. Nadmierny osad czynny zawiera sporą ilość materii organicznej, ponieważ oczyszczalnia odbiera ścieki z zakładu mleczarskiego. Biogaz jest wykorzystywany w kotłowni i silniku kogeneracyjnym (CHP).

Nasz zespół wykonał też dodatkowe usługi: projekt budowlany i wykonawczy całej renowacji oczyszczalni oraz nadzór technologiczny nad jej rozruchem.

Technologie i usługi

  • Autorska hydroliza termiczna DIGETHERM™
  • Fermentator termofilny AnoxyMix™-T
  • Magazynowanie, suszenie i przetwarzanie biogazu
  • Projekt wykonawczy całej oczyszczalni
  • Realizacja i rozruch z dostawą osadu

Przepustowość

  • Ładunek:3000kgDS/d