ROVAPO® ZLD dla producenta z branży lotniczej

Wyzwanie

AgustaWestland to międzynarodowy producent samolotów, który posiada również zakład produkcyjny w Polsce, jako że w 2010 r. kupił firmę PZL 2 w Świdniku, w Polskiej Dolinie Lotniczej.  Są tam produkowane części do samolotów i helikopterów. Ścieki z procesów galwanizacyjnych zawierają zazwyczaj metale ciężkie, wysokie zasolenie i toksyczne związki takie jak cyjanki. Taka charakterystyka ścieków i wymogi prawne uniemożliwiały AgustaWestland odprowadzenie ścieków do kanalizacji ani tym bardziej bezpośrednio do środowiska. Generowało to wysokie opłaty i konieczność utylizacji ścieków przez wyspecjalizowany podmiot, do czego dochodziły koszty przygotowania wody procesowej.

 

Rozwiązanie

Po przeprowadzeniu konsultacji z klientem, grupa ekspertów zaproponowała rozwiązanie z naszej rodziny ROVAPO® – zero płynnego zrzutu. Stosunkowo mała ilość ścieków pochodzących z produkcji w zakładzie doskonale odpowiadała systemowi ROVAPO®, skonfigurowanemu pod ścieki z galwanizacji, zawierające rozpuszczone sole, metale i inne niebiodegradowalne, szkodliwe substancje.

Strumień z produkcji w zakładzie jest rozdzielany, a następnie oczyszczany w serii specjalnie wybranych reakcji chemicznych, w jednostkach odwróconej osmozy REVOS i działających w niskiej temperaturze wyparkach EVAPO. Odzyskiwana jest woda najwyższej jakości – o bardzo niskim przewodnictwie (poniżej ok. 10 µS). Specjalne procesy fizyko-chemiczne pomagają znacznie obniżyć ilość osadu generowaną w oczyszczalni. ROVAPO® pozwala odzyskać i ponownie wykorzystać do 98% wody. Porównywalne systemy ZLD (zero płynnego zrzutu) odzyskują ~85%.

 

Korzyści

Klient znacznie obniżył koszty operacyjne oczyszczalni ścieków i instalacji uzdatniania wody. Recycling wody pod postacią wody super czystej przyniósł dodatkowe korzyści – zmniejszenie zapotrzebowania na przygotowanie wody procesowej. Tylko w ciągu pierwszego roku zakład AgustaWestland oszczędził 20.000 m3 odsalanej wody, dzięki jej ponownemu wykorzystaniu w zakładzie.

Technologie

  • Autorski system ROVAPO® ZLD obejmuje:
  • Część fizyko-chemiczną
  • Systemy odsalania REVOS™RO
  • Zatężanie w wyparkach niskotemperaturowych
  • Przetwarzanie i ograniczenie ilości osadu

Efekty

  • Około 20.000 m3 wody najwyższej jakości odzyskanej z bardzo zanieczyszczonych ścieków przemysłowych, co przynosi miliony euro oszczędności.