Węgry Bioetanol – ROVAPO® i AnoxyBed™-EGSB

Węgry, 2015

KLIENT

Nasz węgierski klient to międzynarodowa firma produkująca bioetanol – jedna z największych w Europie Środkowej. Jego zakład produkuje do 450 milionów litrów odnawialnego etanolu z kukurydzy rocznie. Ponadto fabryka wytwarza suszony zbożowy wywar gorzelniany (DDGS), przeznaczony na paszę dla zwierząt, w ilości 325 000 ton rocznie. Dodatkowym produktem ubocznym jest olej kukurydziany, który również służy jako składnik karmy dla zwierząt. Firma jest największym pracodawcą w regionie i zapewnia ponad 2000 miejsc pracy.

Głównym celem nowej oczyszczalni jest dokładne oczyszczanie ścieków, tak aby spełnić wymogi prawne, wykorzystanie odzyskanej wody w procesach produkcyjnych oraz zapewnienie własnego źródła energii – wszystkie te funkcje pomagają zmniejszyć koszty operacyjne całego zakładu. Fabryka generuje 1250 m3 ścieków dziennie, a parametr ChZT skoncentrowanych ścieków wchodzących na instalację dochodzi do 3500 mg/l.

 

POZYTYWNA INNOWACJA

Symbiona zaproponowała dwie ze swoich własnych technologii, połączonych w jeden system:

  • komponenty ROVAPO® oraz
  • AnoxyBed™-EGSB – wysokoobciążony reaktor beztlenowy.

Instalacja oczyszcza ścieki z produkcji DDGS (wywar) oraz stężone ścieki z systemu ROVAPO®.

ROVAPO® to technologia z rodziny systemów zero-płynnego-zrzutu (ZLD -zero liquid discharge), będąca własnością ekspertów Symbiony. Rozwijamy ją od 2007 r. To rozwiązanie pozwala na bardzo skuteczny odzysk wody, również wody w jakości superczystej. Unikalne cechy tego systemu pozwoliły na znaczne zmniejszenie kosztów operacyjnych zakładu, jako że teraz produkuje wodę gotową do ponownego użycia w procesach produkcyjnych. Zużycie energii również spadło do bardzo niskiego poziomu.

Reaktory beztlenowe EGSB to sprawdzone rozwiązanie wykorzystujące fermentację metanową i generujące biogaz. Technologia ta gwarantuje stabilne działanie instalacji dzięki automatycznie regulowanemu systemowi recyrkulacji zewnętrznej.  Unikalny system dystrybucji strumienia napływającego na reaktor wraz z separatorami osadu dennego zapobiegają powstawaniu kanałów biogazowych. Jednocześnie zapewniają one elastyczność systemu i odporność na zmiany w składzie ścieków. Dlatego też ryzyko utraty osadu granulowanego jest w systemach EGSB znacznie mniejsze w porównaniu z innymi, klasycznymi rozwiązaniami beztlenowymi.

Obie zastosowane w realizacji węgierskiej technologie zapewniają pełną redukcję ChZT, produkcję biogazu dla klienta (nawet o 20% więcej niż w klasycznych rozwiązaniach) oraz ponowne wykorzystanie wyjątkowo dużych ilości wody odzyskanych z procesu aż do 98%, przy jednoczesnej redukcji ilości osadów. Własna energia, odzyskana woda i niższe koszty gospodarki osadowej pozwoliły klientowi na wypracowanie znaczących oszczędności, które można zainwestować w dalszy rozwój zakładu.

 

KORZYŚCI

Klient otrzymuje czystą wodę, którą może ponownie wykorzystać. System umożliwia też stabilną produkcję biogazu – to znaczy, że producent zielonego paliwa sam uzyskuje zieloną energię ze swoich własnych ścieków. Ślad ekologiczny został tu zredukowany do minimum.

Technologie

  • ROVAPO® - odzyskanie kondensatu - 50m3/h (1200m3/d) w autorskim systemie membranowym
  • AnoxyBed™EGSB - reaktor beztlenowy - do oczyszczania stężonych ścieków (tzw. cienkiego wywaru) o wydajności do 10.000 mg/l