PONOWNE ODKRYCIE
FERMENTACJI BEZTLENOWEJ
AnoxyMem® - nasz nowatorski reaktor fermentacji metanowej, który odświeża branżę, zapewniając do 99,5% redukcji ChZT w pojedynczej technologii. CZYTAJ DALEJ
ODZYSKIWANIE
WODY DO 98%
Nasz system ROVAPO® umożliwia oczyszczanie ścieków i odzyskiwanie wody. Odwołując się do przemysłu lotniczego, kosmicznego i spożywczego, wyznaczają standardy przemysłowe, minimalizując ilość odpadów i redukując OPEX. CZYTAJ DALEJ
OD ŚCIEKÓW
DO ZYSKÓW
Pełne oczyszczanie ścieków może przynieść zyski. CZYTAJ DALEJ

Symbiona – wastewater to energy systems and water recovery EGSB, Anaerobic MBR and other types of reactors.

innowacje

ROVAPO system reverese osmosis in ZLD

Oczyszczanie ścieków i odzysk wody

Koszt przygotowania świeżej wody do produkcji staje się coraz wyższy, tak samo jak koszty odprowadzania ścieków. Odpowiedzią na te zmiany, jaką proponuje SYMBIONA, są nasze autorskie systemy oczyszczania ścieków, pozwalające na odzysk i ponowne wykorzystanie wody, takie jak ROVAPO® ZLD. SYMBIONA posiada cały wachlarz technologii pozwalających na odzysk wody. Symbiona posiada referencje w branżach: spożywczej,…

nowości

Kolejna realizacja Symbiony w przemyśle chemicznym.

W II kwartale 2019 r. podpisano umowę dla jednego z producentów chemicznych. W ramach kontraktu „zaprojektuj i wybuduj” Symbiona dostarczy i uruchomi instalację odzysku wody do produkcji ze ścieków z produkcji chemicznej, instalację odwróconej osmozy, a także układ odzysku wody deszczowej. Projektowana oczyszczalnia spełniać będzie założenia gospodarki obiegu zamkniętego – przy jednoczesnym wysokim stopniu ekonomiczności.…

wydarzenia

Forum Circular Economy dla samorządowców.

Zapraszamy do rozmów z ekspertami Symbiony na Forum Circular Economy dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w dn. 6.06. W Warszawie. Opowiemy o cyrkularnych rozwiązaniach gospodarki wodnościekowej na przykładzie naszych projektów. Pokażemy, że rozwiązania GOZ mogą być dla dla jednostek samorządowych nie tylko sukcesem technologicznym, ale też ekonomicznym. Współorganizatorami spotkania są Samorząd Województwa Mazowieckiego i Instytut Innowacji…