MBBR do denitryfikacji/nitryfikacji 14.000 m3/d ścieków komunalnych

Stabilne parametry nawet przy niskiej temperaturze ścieków

Wyzwanie

Międzynarodowy Wykonawca wygrał zamówienie na projekt komunalnej oczyszczalni ścieków na ponad 14.000 m3/d zlokalizowany w Polsce środkowej. Specyfikacja zamówienia zawierała wymóg zastosowania niezawodnego i sprawdzonego rozwiązania do stabilnej denitryfikacji nawet przy niskich temperaturach ścieków, ze spełnieniem restrykcyjnych wymogów UE dotyczących usuwania BNR. Zimą, kiedy przepływ jest niestabilny i mogą pojawić się wahania nawet do 600 m3/h, temperatura ścieków może spaść do 6oC, utrudniając denitryfikację.

Symbiona została wybrana jako dostawca kompletnej technologii MBBR razem z przesiewaniem i naszym autorskim systemem napowietrzania.

 

Innowacja

Aby sprostać restrykcyjnym wymogom, projekt oczyszczalni podzielono na poszczególne etapy, w tym: strefa beztlenowa do wstępnej denitryfikacji RAS, biologiczne usuwanie fosforu, selektor beztlenowy przed MBBR, strefa MBBR, a następnie strefa tlenowa z reaktorem tlenowym typu Carrousel. Etap MBBR dostarczony przez SYMBIONĘ zawiera nośniki biomasy, a ponadto odbiera część osadu zawróconego z reaktora tlenowego. Nasz system zapewnia ciągłość nitryfikacji nawet zimą w bardzo niskich temperaturach (poniżej 12°C z minimalną temperaturą ścieków 6oC).
System napowietrzania składa się z rusztu ze specjalnymi, wysokowydajnymi dyfuzorami z HDPE, i zapewnia odpowiednie unoszenie powietrza i cyrkulację hydrauliczną potrzebną dla nośników w złożu ruchomym. Sita szczelinowe zatrzymują nośniki biomasy wewnątrz reaktora MBBR, pozwalając na swobodny przepływ ścieków do kolejnego, tlenowego etapu procesu. Są nieustannie czyszczone przez wodę zmieszaną z pęcherzykami powietrza, jak również przez ruch nośników biomasy.
Przetworzone ścieki z głównych reaktorów biologicznych Carrousel z normalnym MLSS (około 4 g/l) przechodzą do osadników wtórnych w celu ostatecznej separacji frakcji stałej od płynnej. Następnie, oczyszczony ściek spełnia nie tylko wymogi redukcji ChZT/BZT, lecz również całkowitego usunięcia substancji organicznych, tj. poniżej 10 mg/l TN (całkowitego azotu) i 2 mg/l TP (całkowitego fosforu) również zimą.

Technologie

  • • MBBR w oparciu o nośniki 650 m3/d od naszego partnera
  • • Napowietrzanie i mieszanie w MBBR
  • • Całkowite usuwanie BNR, aby osiągnąć TN<10mg/l
  • • Gwarancja wydajności

Przepustowość

  • Przepływ:Q=14.000m3/d