Oczyszczanie biogazu

Oczyszczanie biogazu

Biogaz produkowany w procesach fermentacji metanowej jest często zanieczyszczony H2S na poziomie od 200mg/l do jeszcze wyższych procentów stężeń. Usunięcie siarkowodoru z biogazu jest kluczowe z uwagi na powodowaną przez niego korozję silników gazowych, turbin i kotłów, a także z przyczyn bezpieczeństwa. Uzdatnianie biogazu pozwala odprowadzić biometan bezpośrednio do gazociągu lub wykorzystać go jako paliwo CNG/LNG.

Zaleca się suszenie i magazynowanie biogazu, jego wykorzystanie bowiem zwiększa ogólną rentowność zakładu produkcyjnego lub instalacji oczyszczania.

SYMBIONA oferuje technologie takie, jak:

  • Magazynowanie biogazu
  • Biologiczne przetwarzanie biogazu
  • Suszenie biogazu
  • Pochodnie biogazu i systemy bezpieczeństwa