Biologiczne systemy beztlenowe

Przetwarzanie ścieków (i substratów organicznych) na energię

Ścieki mogą stać się wartościowym źródłem energii, jeśli są oczyszczane w reaktorach fermentacji metanowej. W tym przypadku bakterie zmieniają związki organiczne (ChZT, BZT5) na energię bez obecności tlenu. W czasie procesu oczyszczania powstaje cenny biogaz, składający się głównie z metanu (CH4) i niewielkich ilości dwutlenku węgla (CO2). Można go wykorzystać jako zielone paliwo do produkcji pary, generowania energii elektrycznej lub bezpośrednio w procesach produkcyjnych. Naukowcy, przedsiębiorcy i władze coraz bardziej interesują się możliwościami wykorzystania biogazu pochodzącego ze ścieków i osadów komunalnych, jak również odpadów organicznych, ponieważ odnawialne źródła energii pomagają walczyć z globalnym ociepleniem i wpisują się w założenia circular economy.

Reaktory SYMBIONY znajdują rozmaite zastosowania w wielu gałęziach przemysłu: w branży spożywczej, mleczarskiej, papierniczej, chemicznej oraz w browarach i gorzelniach.

Oferujemy różne systemy, zależnie od Państwa potrzeb i profilu produkcji. Poczynając od najbardziej zaawansowanych bioreaktorów beztlenowych z technologią membranową AnoxyMem®, przez flotację biogazową DIGEFLO™ po wysokoobciążone reaktory beztlenowe AnoxyBed™ wykorzystujące osad granulowany lub nośniki biomasy; wszystkie nasze rozwiązania gwarantują obniżenie kosztów lub uniezależnienie się od zewnętrznych źródeł energii, zapewniając szybki zwrot z inwestycji.  

Do fermentacji osadów komunalnych polecamy proces hydrolizy termicznej DIGETHERM™ .

AnoxyMem®

Najbardziej zaawansowana technologia beztlenowa obecna na rynku, pozwalająca usunąć do 99% ChZT – to nasz autorski beztlenowy reaktor membranowy  – AnMBR –  łączący dwie technologie: osadu kłaczkowatego i separacji membranowej. To najlepszy system, jaki można zastosować do oczyszczania ścieków o wysokim poziomie ChZT (nawet ponad 200.000 mg/l), zawierających dużą ilość zawiesin (TSS ponad 50.000 mg/l). AnMBR sprawdza się również w oczyszczaniu ścieków zmieszanych z osadami, gnojowicą lub organicznymi odpadami z produkcji (np. osad flotacyjny, wiórki czekoladowe).

AnoxyBed™

Wysokoobciążone reaktory fermentacji metanowej AnoxyBed™ usuwają wysoki ładunek ChZT przy minimalnej powierzchni zabudowy. Systemy AnoxyBed™-EGSB/UASB/DAG sprawdziły się jako wydajne i elastyczne rozwiązanie do oczyszczania ścieków przemysłowych. Zależnie od poziomu TSS i temperatury, proponujemy albo wysokoobciążony reaktor AnoxyBed™-EGSB (Expanded Granular Sludge Bed) , albo nasz własny system AnoxyBEd™-DAG (Downflow Attached Growth) z nośnikami biomasy.  AnoxyBed™-D znajduje zastosowanie szczególnie przy szybkiej przebudowie istniejących oczyszczalni tlenowych na oczyszczalnie beztlenowe.
Oferujemy także usługi renowacji istniejących oczyszczalni w technologiach EGSB, UASB i IC.

DIGEFLO™

Rodzina reaktorów przeznaczona do oczyszczania ścieków o średnim ładunku, w szczególności dla średniej wielkości zakładów produkujących żywność (wypieki, nabiał, mięso, wino).  , gdzie ścieki osiągają poziom do 50.000 mg/l), przy wysokiej zawartości tłuszczu i zawiesin Wydajny system osiąga nawet do 95% redukcji zanieczyszczeń, dzięki specjalnemu separatorowi flotacji (własnym) biogazem.

Technologia nagrodzona jako Najlepsze Rozwiązanie Oczyszczania ścieków przy pomocy fermentacji metanowej przez Brytyjskie Anaerobic Digestion and Bioressources Association.

Kolejne rozwiązanie grupy SYMBIONA wpisujące się w circular economy – gospodarkę o obiegu zamkniętym.

DIGETHERM™

Osady zawierające dużo celulozy (np. osady komunalne czy substraty z produkcji rolnej) mogą zostać wstępnie oczyszczone w instalacjach hydrolizy termicznej (przy wysokiej lub niskiej temperaturze), a następnie poddane fermentacji w reaktorach mezofilnych lub termofilnych. System pozwala na usprawnienie stopnia fermentacji metanowej i większy uzysk biogazu w stosunku do klasycznych rozwiązań.

Rowiązanie nagrodzone w 2017 r. przez Brytyjskie Anaerobic Digestion and Bioressources Association (ADBA) jako

NOWE PODEJŚCIE DO FERMENTACJI BEZTLENOWEJ

AnoxyMem® – nasz własny, nowoczesny reaktor fermentacji metanowej AnMBR to zupełnie nowe, nowatorskie podejście do oczyszczania – innowacja w branży, pozwalająca usunąć do 99,5% ChZT na stopniu beztlenowym.