Modernizacja UASB w branży cukrowniczej

Modernizacja do beztlenowego reaktora kontaktowego (UAC) pozwoliła przywrócić funkcjonalność niedziałającego systemu UASB.

Wyzwanie

Producent cukru był klasycznym przykładem klienta, który posiadał niewydajne rozwiązanie beztlenowe. Instalacja miała produkować energię ze ścieków dla dużego zakładu produkcyjnego w północnej Polsce, ale złe wykonanie zamówienia i błędy w istniejącej instalacji doprowadziły do zniszczenia jej wewnętrznych systemów. Osad wyciekał z reaktora, a każdy rozruch trwał bardzo długo i powodował opóźnienia w działaniu zakładu. Do oczyszczalni wpływał strumień 80 m3/h.

Klient potrzebował stabilnego i działającego rozwiązania. Koszt zrzutu ścieków był zbyt wysoki i nie mieścił się w dostępnym budżecie.

 

Innowacja

Eksperci SYMBIONY zaproponowali renowację i modernizację istniejącego reaktora. Reaktor beztlenowy odwróconego przepływu (UAC – Upflow Anaerobic Contact) został dopasowany i dołączony do istniejących reaktorów.

UAC to rozwiązanie beztlenowe specjalnie dostosowane do ścieków bez osadu granulowanego. Zamiast mechanizmu mieszania, system dystrybucji strumienia wchodzącego na instalację pozwala na pełne i dokładne oczyszczenie ścieków, wymagających dłuższego czasu retencji.

Ponadto, nasi eksperci zaproponowali wykorzystanie istniejącego zbiornika wodnego jako zbiornika na nadmiarowe ścieki. Zadecydowali, że nie ma potrzeby budowania dodatkowego zbiornika, skoro firma już jednym dysponuje.  Miało to również pozytywny wpływ na cenę i zrównoważenie budżetu. Prace wykonawcze trwały kilka miesięcy.

 

Efekty

Obecnie redukcja ChZT na instalacji wynosi ponad 90% i parametr ten pozostaje stabilny przy wysokim ładunku organicznym i przepływie 2000 m3/d. W efekcie, użytkownik końcowy zdołał znacząco obniżyć swoje koszty operacyjne i ponownie wykorzystać istniejącą instalację, modernizując ją do sprawnego, wysoce wydajnego systemu. Ściek oczyszczony jest odprowadzany do kanalizacji; biogaz jest wykorzystywany w zakładowej kotłowni do wytwarzania ciepła.

Technologia

  • DIGEFLO™-UAC
  • Separatory EFFISEP™
  • Przetwarzanie biogazu

Przepustowość

  • Przepływ: Q=2000 m3/d lub 85 m3/h.
  • Ładunek: 13000kg/d